Axa STABIL

Parowo-ryrowy piec AXA STABIL jest to innowacyjna generacja pieców przeznaczonych do wypieku wszystkich rodzajów pieczywa. Piec wyposażony jest w zestaw ciśnieniowych rur pierścieniowych wypełnionych wodą do wysokości murowanego paleniska. Para cyrkuluje w pierścieniach rozłożonych w komorze wypiekowej, rozprowadzając ciepło równomiernie i bezgłośnie bez konieczności stosowania pomp. Specyficzna budowa pieca z pierścieniowym układem rur gwarantuje wysoką jakość pieczenia. Metoda ta polega na udziale podczerwieni typu IRST, który pozwala na równomierne wypieczenie pieczywa bez wysuszania jego powierzchni. Dzięki nowym rozwiązaniom konstrukcyjnym piec charakteryzuje się stabilnością termiczną oraz elastycznością w uzyskiwaniu wysokich wskaźników wydajności produkcyjnej. Jest może być przydatny jako element piekarniczej linii produkcyjnej lub jako wolnostojące urządzenie.

IRST – podczerwony składnik ciepła jest wypromieniowywany ze stosowanego materiału zawierającego dostateczną ilość krzemu, który po rozgrzaniu emituje cieplne promieniowanie podczerwone o długości fali 3-8 um. Ma to na celu szybkiego przenikania w głąb ciasta i w połączeniu w z wodą wypieka początkowo miękisz, a w ostatniej fazie wypieku wypieka skórkę.

W porównaniu z obecnie stosowanymi metodami, ciepło konwekcyjne w piecach cyklotermicznych, ciepło wypieka początkowo skórkę a później przechodzi w głąb ciasta. Jes to powodem wysuszania pieczywa.

Dostępne są piece 4, 5 lub 6 komorowe z powierzchnią wypiekową od 8 do 28 m2 i są przeznaczone do wszystkich rodzajów pieczywa.

Sterowanie Pieca

Centralny sterujący panel dotykowy SUPERCONTROL jest w pełni automatycznym lub półautomatycznym systemem, który umożliwia ustawienie parametrów i ułożenie 99 poszczególnych receptur. Czynności i parametry, takie jak: czas parowania, wietrzenia komór, profil sterowania temperatury, załadunku/rozładunku (urządzenie dostępne jako osobny element) i inne dodatkowe urządzenia mogą być w pełni sterowane.

Zapytaj o ofertę