Krótka linia do chleba

Jest to mniejszy zestaw maszyn, w skład który najczęściej wchodzą wagodzielarka, podajnik pionowy i zaokrąglarko-wydłużarka. 

Zestaw można powiększyć do pełnej linii do chleba bądź dokładać/wymieniać poszczególne elementy.

Zapytaj o ofertę